Boliger for folk flest

Et visjonært og fremtidsrettet Boligselskap

Heimgard Bolig er et av de største boligutviklingsaktørene i Norge. Vi bygger boligene som folk vil ha.

Et innovativt eiendomsselskap med virksomhet innenfor boligutvikling i Viken, Vestfold og Telemark.

Heimgard Bolig AS er en miljøfokusert boligutvikler med fokus på fremtidens bomodeller og planer. Heimgard Bolig AS er et kapitalsterkt selskap med kompetente og solide eiere, som har samarbeidet om boligutvikling siden 2009

Heimgard Bolig har utviklingssamarbeid med Porsgrunn Bamble og Borgestad Boligbyggerlag (PBBL), og flere øvrige eiendomsaktører i Vestfold, Telemark og Viken. Selskapet eies av aktørene Pancom AS, Øygarden Eiendom AS og Miliarium Bolig AS. 

Heimgard Bolig AS besitter en betydelig bolig og eiendomsportefølje under utvikling og bygging i Telemark, Vestfold og Viken:

2.100

Boliger under utvikling

175

Boliger under utbygging

7.0 MRD NOK

Fremtidig utbyggingsvolum til 2028