Heimgard Bolig
Et visjonært og fremtidsrettet boligselskap

I 2020 har Øygarden Eiendom og Pancom inngått samarbeid og selskapene er slått sammen i det 50/50-eide selskapet Heimgard Bolig AS

Et visjonært og fremtidsrettet boligselskap

Heimgard Bolig AS er en innovativ og miljøfokusert boligutvikler med fokus på fremtidens bomodeller og planer, og er et kapitalsterkt selskap med kompetente og solide eiere.
Heimgard Bolig har utviklingssamarbeid med både Porsgrunn Bamble og Borgestad Boligbyggerlag (PBBL), Nedre Buskerud Boligbyggerlag (NBBU) og Løvenskiold Eiendom AS. På trappene er også etableringen av en byggherreorganisasjon med byggeteknisk rådgivning, byggeledelse og prosjektorganisering.

Heimgard Bolig AS besitter en betydelig bolig og eiendomsportefølje under utvikling og bygging i Telemark, Vestfold og Buskerud:
  • 1.700 boligenheter under utvikling
  • 175 boliger under bygging
  • Fremtidig utbyggingsvolum i perioden 2020 – 2028 på 6,0 MRD NOK

Samarbeidet – en slagkraftig aktør!

Siden starten av 2009 har eierne i Heimgard Bolig AS, Pancom AS og Bratsberg Bolig AS samarbeidet om utbygging av boligprosjekter på østlandet. Bratsberg Bolig AS har over mange år gjennomført større bolig- og sentrumsprosjekter og har vært en av Sør-Norges mest kompetente og ledende aktører innenfor boligutbygging.

Pancom Real Estate AS har bygget seg til å bli en av de ledende aktørene i Grenlandsregionen på utbygging av borettslag, boligfelter og lavere trehusbebyggelse.
Yngve Årvåg (CEO)
Frederic Kristoffersen (Gründer og Eiendomsutvikler)
Petter Øygarden (Gründer og Eiendomsutvikler)
Prosjekt: På Brattås – Heistad skal vi bygge totalt 16 enheter. Prosjektet blir lansert etter påske.

Noen av våre prosjekter:

Frednes Brygge

Prosjektinfo:
Sted: Porsgrunn Kommune
Antall boliger: 93
Prosjektstart: 2019

Smietangen

Prosjektinfo:
Sted: Bamble Kommune
Antall boliger: 115
Prosjektstart: 2018

Nenset Park

Prosjektinfo:
Sted: Skien Kommune
Antall boliger: 48
Prosjektstart: 2020

Nedre Lunde

Prosjektinfo:
Sted: Porsgrunn Kommune
Antall boliger: 95
Prosjektstart: 2020

Brattås

Prosjektinfo:
Sted: Porsgrunn Kommune
Antall boliger: 16
Prosjektstart: 2020

Nybuåsen

Prosjektinfo:
Sted: Notodden Kommune
Antall boliger: 97
Prosjektstart: 2020

Kongsåsen

Prosjektinfo:
Sted: Tønsberg Kommune
Antall boliger: 65
Prosjektstart: 2021