Boliger for folk flest

En visjonær og fremtidsrettet utvikler av nye hjem, fritidsboliger og tomter!

Et innovativt eiendomsselskap med virksomhet innenfor boligutvikling i Viken, Vestfold og Telemark.

2.100

Boliger under utvikling

64

Prosjekter med eierskap

10 MRD NOK

Fremtidig utbyggingsvolum til 2028

Heimgard Bolig AS er en miljøfokusert boligutvikler med fokus på fremtidens bomodeller og planer. Heimgard Bolig AS er et kapitalsterkt selskap med kompetente og solide eiere, som har samarbeidet om boligutvikling siden 2009

Heimgard Bolig har utviklingssamarbeid med Porsgrunn Bamble og Borgestad Boligbyggerlag (PBBL), og flere øvrige eiendomsaktører i Vestfold, Telemark og Viken. Selskapet eies av aktørene Pancom AS, Øygarden Eiendom AS og Miliarium Bolig AS. 

Heimgard Bolig AS besitter en betydelig bolig og eiendomsportefølje under utvikling og bygging i Telemark, Vestfold og Viken:

Siste fra aktuelt