Boliger for folk flest

Arbeidene på Vannfronten Park
er godt i gang!

48 Boliger i Notodden Sentrum. 

Arbeidene av Vannfronten Park på Jernverkstomta på Notodden er i fullt drift, og man kan se at bygget reiser seg i vårsolen. 

Prosjektet bygges ut i et samarbeid mellom BNG Utvikling AS og Jernverkstomta Utbygging AS.

BNG Utvikling eies av mellom andre Gumpen Auto AS og NorgesGruppen AS som står for utbygging av næringsarealene i prosjektet. Jernverkstomta Utbygging AS, som står for utbygging av boligene i prosjektet, eies av PBBL og Heimgard Bolig AS.

Byggetrinn I av prosjektet er under oppføring og næringsarealene i første etasje vil være etter hvert være innflytningsklare. Den dominerende leietakeren i senteret vil være NorgesGruppen med et solid KIWI-konsept.

Boligdelen av første byggetrinn består av 48 boliger i 3 bygg. Det er solgt 25 av 36 boliger i de første to byggene. Det ligger an til å lansere det tredje bygget med 12 boliger i løpet av våren. Innflytting i de første boligene vil bli i frem mot sommeren 2023.

– Prosjektet har så langt vært en stor suksess. Vi ser for oss også å komme i gang med byggetrinn II på den tomten det nå bygges på. Samarbeidspartene har også opsjon på å kjøpe flere eiendommer med flott beliggenhet mot Heddalsvannet sier Anders Hoel, Heimgard Bolig AS.

Notodden har stor oppdrift om dagen. Vi opplever også godt salg av tomter og boliger på Nybuåsen, langs E134 mot Kongsberg, hvor Heimgard Bolig AS utvikler og bygger ut et stort boligområde.

Vannfronten_park_Mars-22-12

Siste fra aktuelt

Boliger for folk flest

Heistad Botaniske

Porsgrunn