Boliger for folk flest

Eidanger - Sandtaket.

Eidanger, Telemark

Sandtaket – Eidanger.

Vi har fått avtale med utbygger av ny E18 tunnel at all stein skal kjøres til vårt område på sandtaket i Eidanger. Her blir det et flott enebolig felt om noen år