Boliger for folk flest

Elverhøy.

Vestfold

Elverhøy Park – Porsgrunn

Nytt prosjekt med leiligheter  nær Porsgrunn sentrum, dette prosjektet består av 36 boliger.

første byggetrinn lanseres denne våren.

Flere prosjekter i Vestfold