Boliger for folk flest

Frednes brygge

I gang med forberedelser til byggestart!

31 nye leilihgeter ved elva!

Forberedelser til byggestart er i gang på tomta 
Vi gleder oss over godt salg av Frednes Brygge II hvor allerede 24 enheter er solgt! Frednes Brygge III er nå lansert med 31 nye leiligheter i markedet 
 
På grunnlag av dette er det besluttet at disse byggetrinnene skal oppføres samtidig.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

og vårt boligselskap Heimgard Bolig

Er du interessert i prosjektet? les mer på:

Siste aktuelle saker