Boliger for folk flest

Heistad Botaniske

Porsgrunn

Vi utvikler 80 boliger fordelt på 4 bygg i det som blir bydelen Heistad sitt nye sentrum. 

Det første byggetrinnet med 15 leiligheter er nå lansert!