Heimgard Bolig
Et visjonært og fremtidsrettet boligselskap

Heimgard Bolig AS er et innovativt eiendomsselskap med utbredt virksomhet innenfor boligutvikling i Viken, Vestfold og Telemark fylke.

Et visjonært og fremtidsrettet boligselskap

Heimgard Bolig AS er en miljøfokusert boligutvikler med fokus på fremtidens bomodeller og planer. Heimgard Bolig AS er et kapitalsterkt selskap med kompetente og solide eiere, som har samarbeidet om boligutvikling siden 2009

Heimgard Bolig har utviklingssamarbeid med Porsgrunn Bamble og Borgestad Boligbyggerlag (PBBL), og flere øvrige eiendomsaktører i Vestfold, Telemark og Viken. Selskapet eies av aktørene Pancom AS, Øygarden Eiendom AS og Miliarium Bolig AS. 

Heimgard Bolig AS besitter en betydelig bolig og eiendomsportefølje under utvikling og bygging i Telemark, Vestfold og Viken:

  • 2.100 boligenheter under utvikling
  • 175 boliger under bygging
  • Fremtidig utbyggingsvolum i perioden 2020 – 2028 på 7,0 MRD NOK

Samarbeidet – en slagkraftig aktør!

Siden starten av 2009 har eierne i Heimgard Bolig AS samarbeidet om utbygging av boligprosjekter på østlandet. Bratsberg Bolig AS har over mange år gjennomført større bolig- og sentrumsprosjekter og har vært en av Sør-Norges mest kompetente og ledende aktører innenfor boligutbygging.

Pancom AS har bygget seg til å bli en av de ledende aktørene i Grenlandsregionen på utbygging av borettslag, boligfelter og lavere trehusbebyggelse.

Våren 2020 gikk Miliarium bolig AS inn på eiersiden av Heimgard bolig AS. Miliarium Bolig AS er en nasjonal boligutbygger som er kontrollert av brødrene Roger og Kristian Adolfsen. 

Noen av våre prosjekter:

Frednes Brygge

Prosjektinfo:
Sted: Porsgrunn Kommune
Antall boliger: 93
Prosjektstart: 2019

Smietangen

Prosjektinfo:
Sted: Bamble Kommune
Antall boliger: 115
Prosjektstart: 2018

Nenset Park

Prosjektinfo:
Sted: Skien Kommune
Antall boliger: 48
Prosjektstart: 2020

Nedre Lunde

Prosjektinfo:
Sted: Porsgrunn Kommune
Antall boliger: 95
Prosjektstart: 2020

Brattås

Prosjektinfo:
Sted: Porsgrunn Kommune
Antall boliger: 16
Prosjektstart: 2020

Nybuåsen

Prosjektinfo:
Sted: Notodden Kommune
Antall boliger: 97
Prosjektstart: 2020

Kongsåsen

Prosjektinfo:
Sted: Tønsberg Kommune
Antall boliger: 65
Prosjektstart: 2021