Boliger for folk flest

Om Heimgard Bolig.

Heimgard Bolig er et av de største boligutviklingsaktørene i Norge. Vi bygger boligene som folk vil ha.

Samarbeid gir en slagkraftig aktør!

Siden starten av 2009 har eierne i Heimgard Bolig AS samarbeidet om utbygging av boligprosjekter på Østlandet. Bratsberg Bolig AS har over mange år gjennomført større bolig- og sentrumsprosjekter og har vært en av Sør-Norges mest kompetente og ledende aktører innenfor boligutbygging.

Pancom AS har bygget seg til å bli en av de ledende aktørene i Grenlandsregionen på utbygging av borettslag, boligfelter og lavere trehusbebyggelse.

Våren 2020 gikk Miliarium Bolig AS inn på eiersiden av Heimgard Bolig AS. Miliarium Bolig AS er en nasjonal boligutbygger, som er kontrollert av brødrene Roger og Kristian Adolfsen. 

Heimgard Bolig AS er en kompetansebedrift for styring av byggeprosjekter. Med lang erfaring og stor kompetanse innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og entreprisestyring, bidrar vi til vellykkede prosjektgjennomføringer.

Vi utvikler og bygger lavere trehusboliger. Dette er typisk rekkehusprosjekter eller flermannsboliger på ca. 10-50 enheter eller større. Heimgard Bolig AS kjøper og utvikler også næringsprosjekter innenfor kontor- og logistikk.

 

Feltutvikling

Har du et større tomteområde som du ønsker å utvikle? Vi kan bistå deg i reguleringsprosessen. Vi har dyktige prosjektledere innenfor både privat reguleringsforslag og regulering på overordnet nivå (kommuneplan).

Boligutvikling

Heimgard Bolig utvikler lavere trehusbebyggelse i form av rekkehus- og flermannsboliger. Et boligutviklingsprosjekt består av flere sammensatte faggrupper. La oss hjelpe deg med å få utnyttet potensiale maksimalt.

 
 

Utbygging

Har du ferdig utviklet boligprosjekt og behøver partnere, leverandører eller prosjektledelse? Vi kan bistå deg i prosessen.

 
 
 
 

Våre partnere