Boliger for folk flest

St. Joseph

Porsgrunn

Nytt boligprosjekt i Porsgrunn sentrum. Omfatter totalt rundt 90 boliger fordelt på flere byggetrinn.