Boliger for folk flest

Sundby-Gjømle.

Telemark

Sundbye/ Gjømle

På denne flotte flate tomten på Sundbye planlegger vi rimelige boliger med parsellhager. Her kan man dyrke sine egne grønnsaker eller bær og lære barna at dette kommer fra jorda og ikke Rema 1000. Vi planlegger ca 60 enheter i en blanding av kjedede boliger og 4-M boliger